Nadleśnictwo Kolumna, informuje w oparciu o art. 42 ab ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2020 r poz. 1683), że zostało zaplanowane następujące polowanie zbiorowe na terenie obwodu łowieckiego nr 161 OHZ Rydzyny:

15.12.2021 r.
Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa i Dłutów wraz z przyległymi wsiami – Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek, Leszczyny Duże , Leszczyny Małe, Tążewy, Redociny, Stoczki Porąbki, Piętków, Świerczyna, Dłutów, Orzk, Łaziska, Drzewociny, Mierzączka Duża.

22.12.2021 r.
Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa i Dłutów wraz z przyległymi wsiami – Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek, Leszczyny Duże , Leszczyny Małe, Tążewy, Redociny, Stoczki Porąbki, Piętków, Świerczyna, Dłutów, Orzk, Łaziska, Drzewociny, Mierzączka Duża.

29.12.2021 r.
Polowanie odbędzie się na terenach leśnych leśnictwa Dąbrowa i Dłutów wraz z przyległymi wsiami – Dąbrowa, Ślądkowice, Dłutówek, Borkowice, Budy Dłutowskie, Huta Dłutowska, Pawłówek, Leszczyny Duże , Leszczyny Małe, Tążewy, Redociny, Stoczki Porąbki, Piętków, Świerczyna, Dłutów, Orzk, Łaziska, Drzewociny, Mierzączka Duża.

Rozpoczęcie w/w polowania planowane jest na godzinę 8:00, a zakończenia na 16:00.
W przypadku zmian dotyczących terminu lub miejsca polowania oraz nowych terminów polowań zostanie wysłane osobne zawiadomienie.

Z poważaniem
Marcin Król
Nadleśniczy
Nadleśnictwo Kolumna

 

Na prośbę MGGP S.A. w Tarnowie publikujemy komunikat w sprawie przeprowadzenia prac terenowych.
Pragniemy podkreślić, iż Urząd Gminy w Dłutowie nie odpowiada za wskazane prace.
 
 
 
 

Dnia 16.11.2021 r. 41 uczniów z klas III i II wybrało się na wycieczkę do Warszawy pod opieką p. Ewy Zasady, p. Anny Sukiennik i p. Jolanty Sobczak-Oset. Dzieci spacerowały w ogrodach Łazienek Królewskich. Podziwiały Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię, Pałac Myślewicki oraz Amfiteatr. Największą jednak radość sprawiły im oswojone wiewiórki, które podchodziły do zwiedzających. Ozdobą ogrodów są również piękne pawie, przechadzające się alejkami.

 Następnie wszyscy udali się do Grobu Nieznanego Żołnierza, gdzie miała miejsce zmiana warty. Kolejne miejsce, do którego poprowadził uczniów przewodnik była Starówka. Tam podziwialiśmy kolorowe kamienice, wąskie uliczki oraz Zamek Królewski. Dzieci zobaczyły również Pomnik Małego Powstańca, który był im znany z podręcznika.

Największą – główną atrakcją okazał się pobyt w Centrum Nauki Kopernik gdzie dzieci samodzielnie mogły wykonywać różne eksperymenty.

Wycieczka została dofinansowana z rządowego programu "Poznaj Polskę", koszt dofinansowania to 4000 zł, a wkład własny uczniów to 1000 zł.  

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker