OPŁATA ZA DODATKOWY POJEMNIK NA BIOODPADY

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

OPŁATA ZA DODATKOWY POJEMNIK NA BIOODPADY

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2022 r. weszła  w życie Uchwała Nr XXVII/232/22 Rady Gminy Dłutów w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dłutów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, która określa opłatę za dodatkowy pojemnik na bioodpady.

 Opłata za dodatkowy pojemnik na bioodpady wynosi:

- za pojemnik 140 litrów 40,00 zł miesięcznie

- za pojemnik 1100 litrów 300,00 zł miesięcznie

 Osoby, które posiadają więcej niż 1 pojemnik na bioodpady w terminie

do dnia 31 maja 2022 roku powinny:

  - w przypadku rezygnacji z tego pojemnika - złożyć informację o rezygnacji,

 - w przypadku pozostawienia dodatkowego pojemnika – złożyć nową deklarację,

 - w przypadku niezłożenia deklaracji - dodatkowy pojemnik zostanie odebrany przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Dłutów, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów bio.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Urzędem Gminy w Dłutowie:

tel. 44 634 05 21 wew.129.

 

Deklarację o wysokości opłaty za dodatkowy pojemnik można pobrać:

https://bip.dlutow.pl/zalacznik/9569

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker