Program Czyste Powietrze

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

Informujemy, że od dnia 14 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Dłutowie uruchomiony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Czyste Powietrze.

Punkt czynny jest codziennie w godzinach 10.00 – 12.00

Osoba do kontaktu: Klaudia Śliwińska, I piętro, pokój numer 11, tel. 44 634 05 21 wew. 113.

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze” oraz otrzymanie bezpłatnej pomocy w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy skorzystanie z dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Dłutów.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskaniem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Forma dofinansowania:

 • dotacja

Terminy:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker