KOLONIE LETNIE 2023 dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

KOLONIE LETNIE 2023

Wypoczynek letni dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, którego organizatorem jest

                                                  Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników.

 

 TURNUS 1

Termin wypoczynku: 31.07-08.08.2023 r.

Wiek uczestników: urodzone po 1 stycznia 2007 r.

Miejsce wypoczynku: Ośrodek „Helena”, Harenda 27B, 34-500 Zakopane.

 

TURNUS 2

Termin wypoczynku: 16-24.08.2023 r.

Wiek uczestników: urodzone po 1 stycznia 2007 r.

Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „Marysieńka”

  1. Bałtycka 1, 76-107 Jarosławiec.

Organizator wypoczynku zapewnia:

  •   Całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę;
  •   Transport;
  •   Zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym spełniającym wymogi GIS,MEN i MZ;
  •   Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
  •   Opiekę medyczną;
  •   Atrakcyjny i bogaty program zajęć kulturalno-oświatowych i wycieczek krajoznawczo-turystycznych – w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

 Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1000,00 zł na każdego uczestnika. Pozostała kwota do wpłaty przez rodziców to koszt 850,00 zł.

Uwaga:

Kompletując dokumenty rodzic/opiekun prawny musi przedłożyć oryginał zaświadczenia z KRUS (wszystkie dane podane w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika muszą być zgodne z danymi na Zaświadczeniu z KRUS). Poprawne zaświadczenie z KRUS powinno zawierać datę wystawienia, pieczątki placówki oraz informację: "Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie /ustawowo/od – do/pobiera rentę od-do)".

 

Więcej informacji na temat kolonii można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dłutowie u koordynatora rekrutującego uczestników pod nr telefonu 44 634-05-21 wew. 128.

Dokumenty do pobrania:

1. KOLONIE LETNIE 2023

2. karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

3. Oświadczenie RODO dla FS

4. Oświadczenie rodzica - nazwisko

5. Regulamin rodzice odbiór dziecka

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker