Nadanie imienia Gimnazjum

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka

DSC 5555

W niedzielę 11.10.2015 r. miała miejsce doniosła uroczystość nadania Gimnazjum w Dłutowie imienia: „Lotników Polskich” oraz przekazania sztandaru. Uroczystość poprzedziła Msza św. w Kościele Parafialnym w Dłutowie w czasie, której poświęcony został sztandar. Mszę koncelebrował Dziekan Dekanatu Dłutowskiego, proboszcz parafii Dłutów Wiesław Koper i ks. wikary Jakub Róg.

Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do szkoły, gdzie w holu gimnazjum płk dypl. pil. Ireneusz Nowak – Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku odsłonił tablicę pamiątkową. Dalsza część odbyła się w Sali Gimnastycznej.

Wszystkich zebranych powitała p. Joanna Malinowska – dyrektor gimnazjum. Swoją obecnością uroczystość uświetnili:

 • Ksiądz Proboszcz Wiesław Koper
 • Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
 • Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński
 • Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Sławomir Wasilczyk wraz z małżonką
 • Wójt Gminy Dłutów Grażyna Maślanka-Olczyk
 • Radni Rady Gminy Dłutów na czele z Przewodniczącym Krzysztofem Janasem
 • Sekretarz Starostwa Powiatowego w Pabianicach Jacek Barasiński
 • Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku płk dypl. pil. Ireneusz Nowak
 • Delegacja Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej na czele z płk dr inż. Henrykiem Czyżykiem
 • Goście z zaprzyjaźnionej gminy Rimóc z Węgier na czele z burmistrzem Andorem Beszkidem
 • Zastępca Szefa Sztabu 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu ppłk Krzysztof Jewgiejuk
 • Dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Edward Janusz
 • Prezes Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” Piotr Polit wraz z małżonką
 • Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pabianicach Elżbieta Dyba
 • Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego z Hufca Pabianice
 • Fundatorzy Sztandaru
 • Poczty Sztandarowe: 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, Szkoły Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie, Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa, OSP Dłutów.
 • Orkiestra Dęta Parafialno-Gminna z Dłutowa.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Dłutów p. Krzysztof Janas odczytał Akt nadania imienia szkole, zaś Rodzice Chrzestni p. Alicja Wajchert i p. Krzysztof Jarończyk – Akt ufundowania Sztandaru. Po czym goście honorowi i fundatorzy dokonali wbicia gwoździ.

Gwoździe honorowe wbili:

 • w imieniu gen. bryg. pil. Dariusza Malinowskiego – Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu – płk dypl. pil. Ireneusz Nowak
 • płk dypl. pil. Ireneusz Nowak – Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku
 • płk dr inż. Henryk Czyżyk - Oddział Warszawsko-Mazowiecki Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
 • Piotr Polit – Prezes Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa „Grupa Archeo Łask” i Adam Marek „Grupa Archeo”
 • Andor Beszkid – burmistrz zaprzyjaźnionej gminy Rimóc z Węgier

Po uroczystym wbiciu gwoździ honorowych i pamiątkowych przyszedł czas na wystąpienia gości. Pierwszy zabrał głos Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Ireneusz Nowak. Następnie Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Sławomir Wasilczyk, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński, Sekretarz Starostwa Powiatowego w Pabianicach Jacek Barasiński i inni goście.

Uroczystość zakończył występ artystyczny młodzieży gimnazjalnej i krótki koncert Orkiestry Dętej Gminno-Parafialnej z Dłutowa.

Projekt sztandaru opracował p. Andrzej Oset, tablicę pamiątkową wykonał p. Krzysztof Jarończyk.

Tekst: Andrzej Oset

DSC 2802

DSC 2834

DSC 2845DSC 2853

DSC 2860

DSC 2941

Fot. Bartłomiej Błąk

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker