Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka

 

Urząd Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor do spraw architektury i inwestycji.

Podstawa prawna zatrudnienia, wymiar czasu pracy, warunki pracy:

Umowa o pracę na czas określony, a po zdaniu egzaminu ze służby przygotowawczej 
z wynikiem pozytywnym - na czas nieokreślony, pełny wymiar czasu pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)prowadzenie spraw dotyczących inwestycji, większych remontów i modernizacji realizowanych przez Gminę,

2)przygotowywanie projektów umów dla wykonawców,

3)stosowanie i przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych,

4)prowadzenie spraw związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planu zagospodarowania gminy,

5)przygotowywanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

6)prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty adiacenckiej w zakresie realizowanych zadań,

7)prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłaty planistycznej,

8)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Gminę,

9)przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń wynikających z zadań stanowiska pracy,

10)prowadzenie spraw związanych z przeglądami i serwisami gwarancyjnymi w zakresie realizowanych zadań,

11)zakładanie i prowadzenie w okresie gwarancyjnym książek obiektów budowlanych, powstałych w wyniku inwestycji prowadzonych przez pracownika na tym stanowisku.

 

Oferty można składać do dnia 8 września 2017 roku do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 – Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko ds. architektury i inwestycji. 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj. 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker