Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Sylwia Witkowska

Szanowni Mieszkańcy !

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegają zasady segregacji odpadów na terenie gminy Dłutów oraz kolory i oznaczenie pojemników do segregacji.

Od nowego roku, poza odpadami zmieszanymi (komunalnymi),będziemy segregować papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło i odpady ulegające biodegradacji.

W związku z powyższym zmieni się sposób zbierania papieru,  i tutaj należy pamiętać, że papier i makulaturę będzie trzeba zbierać w worku na papier koloru niebieskiego a nie jak do tej pory w pojemniku na odpady suche. Worek ten będzie zabierany raz w kwartale, który dostarczy Państwu firma Eko-Region.

Jeżeli chodzi o pozostałe odpady, zmianie ulegają natomiast kolory pojemników i tutaj trzeba szczególnie pamiętać że szkło będzie gromadzone w całym pojemniki zielonym, z kolei metale i tworzywa sztuczne w całym pojemniku koloru żółtego, bioodpady tak jak do tej pory w pojemniku brązowym, natomiast wszystko czego nie można odzyskać w procesie recyklingu należy wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane (komunalne), którego kolor nie został uregulowany rozporządzeniem i u nas może być on koloru czarnego lub zielonego z czarną lub pomarańczową klapą.

W dniach 10 - 15 grudnia 2018 r będą wymieniane pojemniki na  surowce suche z zielonych na całe żółte, prosimy udostępnić pojemniki na czas opróżnienia oraz po opróżnieniu nie chować na  posesję do czasu wymiany pojemnika na cały żółty przez cały tydzień (łącznie do soboty 15.12.18 r. prosimy pozostawić pojemnik przed posesją do czasu wymiany).Jeżeli okazałoby się, że pojemnik nie został wymieniony do niedzieli to proszę pojemnik wciągnąć na  posesję, zostanie wymieniony ostatecznie w następnym terminie odbioru odpadów.

Więcej informacji na temat powyższej segregacji możecie Państwo uzyskać pod nr telefonu 44 634 02 18 wew.129, na stronie Ministerstwa Środowiska pod linkiem naszesmieci.mos.gov.pl.oraz na ulotkach przygotowanych przez Spółkę Eko-Region.

ulotka 2

ulotka1

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker