Nowa stawka za odbiór odpadów

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka
Od 1 lutego 2021 roku zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ważną zmianą jest także to, że odpady mogą być gromadzone wyłącznie w sposób segregowany.
Uchwalona podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Dłutów stawka wynosi 28zł miesięcznie za osobę. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym mogą być zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwota ta wynosi 4zł miesięcznie za osobę, zatem miesięczna opłata może zostać zmniejszona do 24zł za osobę. W przypadku chęci skorzystania z ulgi konieczne będzie ponowne złożenie deklaracji.
 
Należy dodać, że opłaty pobierane od mieszkańców nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, a część kosztów jest pokrywana ze środków budżetu Gminy.
Wzrost opłaty wynika z:
-wzrostu ilości odpadów oddawanych przez mieszkańców,
-konieczności oddawania odpadów komunalnych w okresie kwiecień - październik dwa razy w miesiącu,
-bardzo dużego wzrostu odbioru bioodpadów - w stosunku do lat 2015-2016 - o 69%,
-ciągłego wzrostu płac minimalnych,
-wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska.
Poniżej na rysunkach przedstawiono poszczególne czynniki, które mają wpływ na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
 
 
 
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker