Informacja dotycząca odbioru odpadów

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Karolina Reliszka

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2021 r. zostają wyłączone z systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dłutów wszystkie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, bądź inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

W związku z powyższym właściciele w/w nieruchomości, którzy dotychczas złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są do podpisania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie Gminy Dłutów (wykaz do pobrania tutaj).

Nadmieniam, że powyższy obowiązek będzie podlegał kontroli zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednocześnie informuję, że w sytuacji, gdy zmienił się charakter wykorzystywania nieruchomości i jest ona nieruchomością zamieszkałą właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy Dłutów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dłutów. Złożenie w/w deklaracji (wzór deklaracji dostępny jest tutaj) spowoduje objęcie przez Gminę Dłutów tej nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a co za tym idzie zapewniony zostanie odbiór odpadów.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker