Nabór na rachmistrzów spisowych

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

 Gminny Komisarz Spisowy w Dłutowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

- mieć ukończone 18 lat,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje o naborze i druk zgłoszenia znajdują się w załącznikach:

Materiały do pobrania

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker