Laptopy dla Szkoły

Kategoria: Aktualności
Opublikowano Super User

Grażyna Maślanka-Olczyk – Wójt Gminy Dłutów – przekazała 18 laptopów naszej szkole, które będą służyły uczniom w nauce zdalnej, zakupione w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dzięki realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Wcześniej przekazano szkole 36 laptopów, które już zostały rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących uczniów. W imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie, laptopy odebrała Mariola Seliga – p.o. Dyrektor. Po zakończeniu pandemii laptopy zasilą pracownie informatyczne.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker