Proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
 8. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker