Proponowany porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 18 października 2022 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXXII sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2022 – 2030.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2022 rok.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker