I sesja Rady Gminy Dłutów kadencji 2014-2018

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

I sesja Rady Gminy Dłutów kadencji 2014-2018

1 grudnia 2014 roku o godzinie 13.00 odbyła się I sesja Rady Gminy Dłutów nowej kadencji. Rolę radnej senior pełniła Pani Barbara Szymańska.  Sesja rozpoczęła się wręczeniem zaświadczeń o wyborze oraz uroczystym ślubowaniem nowo wybranych radnych oraz  wójta gminy. Następnie nastąpił wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady gminy. Jedynym kandydatem na przewodniczącego był pan Krzysztof Janas. Uzyskał on w pierwszym głosowaniu wymaganą ilość głosów do objęcia tego stanowiska. Również bez problemów odbyło się głosowanie na wiceprzewodniczącego, gdzie jedynym zgłoszonym kandydatem był Tomasz Kmin, który również został wybrany w pierwszym głosowaniu. Po oficjalnym zakończeniu sesji nastąpiły życzenia oraz wręczenie kwiatów od zgromadzonych gości dla pani wójt oraz rady gminy.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker