V Sesja Rady Gminy Dłutów 01.06.2015

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

V Sesja Rady Gminy Dłutów,

odbędzie się w dniu 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyj ęci e protokołu z IV sesj i.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
  2. Podjęcie uchwały W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnej Sali Sportowo - Widowiskowej w Dłutowie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Obiektu Sportowego w Dłutowie.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Łaziskach.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 r. w Gminie Dłutów.
  8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie za 2014 r. i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker