Proponowany porządek obrad - VII Sesja Rady Gminy

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

Proponowany porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 7 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mierzączka Duża.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dłutowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji  o kandydatach na ławników.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

           

                                           Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                  /-/ Janas Krzysztof

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker