Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 r. (piątek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne.
  8. Interpelacje i zapytania.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad

           

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker