Proponowany porządek obrad - IX Sesja Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Karolina Reliszka

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 25 września 2015 r. (piątek)

o godz. 1300 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów ławników.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum w Dłutowie do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dłutowie i zmiany nazwy Zespołu.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Rady Gminy Dłutów.

 15. Interpelacje i zapytania.

 16. Wolne wnioski.

 17. Zakończenie obrad.

             

                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                             /-/ Janas Krzysztof

   

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker