Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Karolina Reliszka

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu

27 października 2015 r. (wtorek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłutów Poduchowny.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2015 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru włączenia Gimnazjum w Dłutowie do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dłutowie i zmiany nazwy Zespołu.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 11. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

 12. Interpelacje i zapytania.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad.

             

  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

   /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker