Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Karolina Reliszka

 

Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 r. o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2015-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2015 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na 2016 rok.
 12. Interpelacje i zapytania.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.         

                                                            

                                              Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                           /-/ Janas Krzysztof

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker