Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 11 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla potrzeb wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  6. Interpelacje i zapytania
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker