Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano

Proponowany porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

4.      Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.      podjęcie uchwaływ sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dłutów na lata 2015-2025.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia  prawa w uchwale Rady Gminy Dłutów.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na sfinansowanie planowanego na 2016 rok deficytu budżetu Gminy Dłutów.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

12.  Interpelacje i zapytania.

13.  Wolne wnioski.

14.  Zakończenie obrad.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                               /-/ Janas Krzysztof

 

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker