Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 r. (czwartek)

o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. podjęcie uchwaływ sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dodatku energetycznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "e-urzędy w łódzkich JST" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2016-2026.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2016 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/109/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczki na sfinansowanie planowanego na 2016 rok deficytu budżetu Gminy Dłutów.
 12. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych za 2015 rok.
 13. Przedstawienie informacji o podmiocie, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, jak również opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Pabianicach.
 14. Interpelacje i z
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker