Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Karolina Reliszka

Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. (środa) o godz. 13:00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
 7. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
 8. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w 2016 r.
 9. Interpelacje i z
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                               /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker