Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 13:00

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Pawłówek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnymdo końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.
 16. Interpelacje i i zapytania.
 17. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker