Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 28 września 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali OSP w Dłutowie ul. Polna 5.

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów   na lata 2018-2026.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dłutów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów.
 11. Interpelacje i
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker