Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Dłutów w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali OSP w Dłutowie ul. Polna 5

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów   na lata 2018-2026.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.
  7. Interpelacje i
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker