I Sesja Rady Gminy Dlutów w kadencji 2018-2023

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Sylwia Witkowska

I SESJA RADY GMINY DŁUTÓW z dnia 22-23.listopada 2018r.

22 listopada 2018 r. o godzinie 13.00 odbyła się I Sesja Rady Gminy. Krzysztof Janas jako radny senior otworzył sesje. Nowi radni oraz Wójt złożyli ślubowanie, każdemu zostało wręczone zaświadczenie o wyborze.

Od Sołtysów zostały wręczone kwiaty dla pani Wójt wraz z gratulacjami i życzeniami. Według nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym do obowiązków, każdej gminy należy transmitowanie i utrwalanie obrad gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dzwięk. Niestety z powodu usterek technicznych obrady musiały zostać przerwane i przeniesione na kolejny dzień tj. piątek 23 listopada na godzinę 15.00 w tym dniu dokonano wyboru przewodniczącego rady, którym został Krzysztof Janas i wiceprzewodniczącego, którym został Tomasz Kmin.

Dyżury Przewodniczącego odbywać się będą w każdą środę od 12.00 do 14.00

1

23

45

67

89

1012

1113

1415

16

17

18

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker