Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Sylwia Witkowska

Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. (piątek) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjmowanie uwag do protokołu z I sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Dłutów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dłutów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia imiennych składów stałych komisji Rady Gminy Dłutów.
  8. Interpelacje i zapytania.
  9. Wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

                            

                                                              Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                  /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker