Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Sylwia Witkowska

Proponowany porządek obrad VI Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 13.00

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z V sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie, złożenie i wspólną realizację przez Gminę Dłutów projektu partnerskiego „Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pabianickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dłutów
 10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 11. Interpelacje i zapytania
 12. Wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                         /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker