Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Sylwia Witkowska

Proponowany porządek obrad VIII Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z VII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawiezasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dłutów oraz określenia granic obwodów publicznych przedszkoli od dnia 1 września 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dłutów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Dłutów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/231/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zrządzającym jest Gmina Dłutów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na drugie półrocze 2019 r.
 15. Interpelacje i
 16. Wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

                            

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

                                                                                              /-/ Janas Krzysztof

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker