Proponowany porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XV sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dłutów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/185/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2020 rok.
 9. Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.
 10. Interpelacje i zapytania
 11. Wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

Zwracam się z apelem do mieszkańców, aby ze względów bezpieczeństwa z powodu trwającej epidemii COVID-19 obrady rady gminy oglądać na żywo na stronie:Gmina Dłutów - transmisja na żywo

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker