Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXI sesji
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dłutów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Dłutów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Mierzączka Duża oraz Drzewociny
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Małe
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Dłutowie
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dłutów na rok szkolny 2021/2022
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok
 16. Interpelacje i zapytania
 17. Wnioski
 18. Zakończenie obrad

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker