Proponowany porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. (środa) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Kategoria: Informacja o sesjach
Opublikowano Super User
 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjmowanie uwag do protokołu z XXII sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dłutowie oraz nadania jej Statutu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2021-2027.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2021 rok.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski.
 13. Zakończenie obrad.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker