Aktualne informacje o terminach Sesji Rady Gminy Dłutów oraz zakresie rzeczowym zgłoszonym do obrad znajdują się na stronie www.bip.dlutow.pl

Sesje odbywają się w Domu Kultury w Dłutowie, ul. Polna 3. 

 

I sesja Rady Gminy Dłutów kadencji 2014-2018

1 grudnia 2014 roku o godzinie 13.00 odbyła się I sesja Rady Gminy Dłutów nowej kadencji. Rolę radnej senior pełniła Pani Barbara Szymańska.  Sesja rozpoczęła się wręczeniem zaświadczeń o wyborze oraz uroczystym ślubowaniem nowo wybranych radnych oraz  wójta gminy. Następnie nastąpił wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady gminy. Jedynym kandydatem na przewodniczącego był pan Krzysztof Janas. Uzyskał on w pierwszym głosowaniu wymaganą ilość głosów do objęcia tego stanowiska. Również bez problemów odbyło się głosowanie na wiceprzewodniczącego, gdzie jedynym zgłoszonym kandydatem był Tomasz Kmin, który również został wybrany w pierwszym głosowaniu. Po oficjalnym zakończeniu sesji nastąpiły życzenia oraz wręczenie kwiatów od zgromadzonych gości dla pani wójt oraz rady gminy.

Proponowany porządek obrad II Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 r. (czwartek)

o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker