Znalezione obrazy dla zapytania wfośigw w łodzi

 

Informuję, że zadanie:

"Zakup i montaż pomp ciepła oraz wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.

w budynku przedszkola w Dłutowie"

zostało zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Informuję, że zadanie

„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Dłutów”

zostało zrealizowane z udziałem środków w postaci dotacji z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Łodzi

Całkowity koszt zadania wyniósł 24 600,00 zł, wysokość dotacji Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 10 071,00 zł

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

W zgodzie z przyrodą cykl działań edukacyjnych, promujących walory przyrodnicze województwa łódzkiego

Koszt całkowity zadania wyniósł 24.400,00 zł.

Forma dofinansowania: dotacja Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 15.000,00 zł.

TERMIN zakończenia realizacji  15.09.2016

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej

łączącej wsie Redociny i Lesieniec”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną

oraz wymiana filtrów w stacji ujęcia

wody w Ślądkowicach oraz zakup

agregatu prądotwórczego”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej

w Czyżeminie”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej łączącej

wsie Leszczyny Duże i Czyżemin”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej łączącej

wsie Łaziska i Drzewociny”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa kanalizacji deszczowej

ulicy Polnej, Sportowej

i Krótkiej w Dłutowie”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej

Budy Dłutowskie - Borkowice”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa ujęcia wody w Czyżeminie”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker