W zgodzie z przyrodą cykl działań edukacyjnych, promujących walory przyrodnicze województwa łódzkiego

Kategoria: Inwestycje
Opublikowano

W zgodzie z przyrodą cykl działań edukacyjnych, promujących walory przyrodnicze województwa łódzkiego

Koszt całkowity zadania wyniósł 24.400,00 zł.

Forma dofinansowania: dotacja Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 15.000,00 zł.

TERMIN zakończenia realizacji  15.09.2016

 

Projekt polegał na organizacji:

Konkursów:

1.      Mody ekologicznej,

Konkurs zorganizowany w ramach pikniku ekologicznego. Dał on możliwość zaprezentowania talentów plastycznych oraz manualnych uczestników. Biorący w konkursie udział uczniowie mogli również pochwalić się własną kreatywnością w tworzeniu ubiorów wyłącznie z materiałów o ekologicznym charakterze. 

2.      Konkurs wokalny „Maj z piosenką ekologiczną”

Konkurs zorganizowany w ramach pikniku ekologicznego. Konkurs ten pod postacią tekstów piosenek edukował ekologicznie słuchającą publiczność, jak również pozwalał zaprezentować zdolności wokalne uczniów dłutowskich szkół.

 

Wycieczek:

1.      Wycieczka do Załęczańskiego Parku Krajobrazowego Uczestnicy zwiedzili  rezerwat geologiczny „Węże” , utworzony w 1972 roku. Ochronie poddano wapienny ostaniec, górę Zelce, najdalej na północ wysunięty fragment skalnego krajobrazu Jury Krakowsko - Wieluńskiej, z systemem 10 jaskiń krasowych, wieloma innymi różnorodnymi zjawiskami krasowymi, a także najbogatszymi w tej części Jury stanowiskami roślinności wapieniolubnej, w tym murawy naskalne, szczelinowy zespół paproci, a także murawy kserotermiczne.  Obejrzą  także Kamieniołom w Bobrownikach. To głęboki kamieniołom wapieni płytowych (uławiconych). W niektórych miejscach widoczne są skamieniałości. Miejsce niezwykle atrakcyjne ze względu na kilkumetrowy profil geologiczny ukazujący podłoże Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

 

2.      Wycieczka do Osady Pszczelarskiej w Lipce Zajęcia miały  na celu zapoznanie uczestników  z życiem pszczół i ich ogromną rolą jaką pełnią w środowisku naturalnym. Podczas warsztatów dzieci poznały pracę pszczelarza, dowiedziały się jak wybiera się miód z ula, jak wygląda podział ról i organizacja życia w pszczelej rodzinie. Poznały zasady bezpiecznego kontaktu z owadami.

 

3.      Wycieczka do Stadniny Koni w Walewicach Wycieczka do Stadniny Koni w Walewicach, gdzie poza słynnym pałacem, w którym mieszkała Pani Walewska, uczestnicy zobaczyli hodowlę koni rasy małopolskiej. Stadnina ma swoją przedwojenną historię, stamtąd pochodziły konie na potrzeby kawalerii.

 

4.      Wycieczka do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Uczestnicy wycieczki zapoznali się z ideą utworzenia PKWŁ, walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Podczas wyjazdu zobaczyli m.in. panoramę PKWŁ z jednego z punktów widokowych, zabytkowy kościółek w Kol. Niesułków, dwór w Byszewach, rezerwat przyrody "Parowy Janinowskie”.

 

5.      Wycieczka do Sulejowskiego Parku KrajobrazowegoUczestnicy wycieczki mieli okazję poznać wiele cennych przyrodniczo miejsc, takich jak np.: Gajówka na skraju puszczy – Na rozstajach dróg – Na szczycie wydmy – Bór bagienny – Zarastające torfowisko – Bór chrobotkowy – Puszczański drzewostan,  Grąd wysoki – Bór mieszany – Matecznik lipowy – Rezerwat lipowy Meszcze – Gród zdegenerowany – Zrąb gniazdowy w borze mieszanym. Będąc nad Zalewem Sulejowskim nie sposób poznać jego historii oraz najbliższej okolicy, zwłaszcza, że zalew również znajduje się w obrębie SPK i jest uznany za rezerwat wody pitnej. . W 1974 roku uruchomiono na nim elektrownię wodną "Smardzewice" na zaporze czołowej Zalewu. Zapora wodna połączona jest z elektrownią na rzece Pilica. Pilica tworzy niezwykle malownicze meandry, uczestnicy zobaczyć je z perspektywy spływu kajakowego.

 

6.      Wycieczka do Uniejowa wraz z warsztatami „Tajemniczy świat Wiatraków” oraz „Abecadło o chlebie…”  W ramach wycieczki dzieci odwiedziły baseny termalne. Podczas tego wyjazdu zorganizowane zostały również dwa warsztaty „Tajemniczy świat Wiatraków” oraz „Abecadło o chlebie…

 

 

7.     Wycieczka na plantacje wikliny w Konarzewie koło Piątku wraz z warsztatami wikliniarskimi Uczestnicy zapoznali się z wiadomościami o uprawie i pielęgnacji plantacji wikliny, najważniejszych odmianach wikliny, a także zapoznają się z najważniejszymi określeniami i fachowym nazewnictwem oraz poznają procesy przetwórstwa wikliny. Zapoznali się z surowcem i techniką jego wykorzystywania w wytwarzaniu wyrobów. Sami wyplatali proste przedmioty.

 

 

Warsztatów stacjonarnych:

 

1.     Warsztaty rzeźbiarskie Poznanie narzędzi rzeźbiarskich, sposobu ich użycia, poznanie technik pracy, przygotowanie projektu rzeźby, wstępna obróbka materiału do pracy, praca z drewnem – od projektu do wykończenia rzeźby. Uczestnicy przygotowali samodzielnie własne płaskorzeźby lub formy przestrzenne z sezonowanego drewna. Program obejmował bogatą część teoretyczną oraz przede wszystkim dużo pracy praktycznej pod okiem instruktora.

 

2.     Warsztaty z eko-biżuterii Uczestnicy na początku zajęć dowiedzieli się z czego powstaje papier i dlaczego należy go oszczędzać a także jak powstaje przędza lniana. Następnie przy pomocy twórców własnoręcznie wykonali biżuterię ekologiczną (korale, fantazyjne i kolorowe wisiory)

 

3.     Warsztaty ornitologiczne w  których uczestnicy zapoznali się  z wybranymi gatunkami ptaków szponiastych, w tym z tymi, które występują na terenach „łódzkich” obszarów NATURA 2000. W czasie spotkania szczególnie duży nacisk o na podkreślenie znaczenia sieci obszarów Natura 2000 dla ochrony tej grupy ptaków. Zajęcia obejmowały  prezentację multimedialną, pokaz filmu o ptakach drapieżnych oraz część warsztatową polegającą na wykonaniu modeli, kolorowanek i zabawek związanych z ptakami drapieżnymi.
Starsze dzieci mogły wziąć również udział w quizie oraz rozwiązać zadania matematyczne związane  z tematem.
Zajęcia prowadził znany pabianicki ornitolog oraz autor ciekawych publikacji 
Tomasz Przybyliński.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker