Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚiGW

Kategoria: Inwestycje
Opublikowano Super User

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej

łączącej wsie Redociny i Lesieniec”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną

oraz wymiana filtrów w stacji ujęcia

wody w Ślądkowicach oraz zakup

agregatu prądotwórczego”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej

w Czyżeminie”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej łączącej

wsie Leszczyny Duże i Czyżemin”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej łączącej

wsie Łaziska i Drzewociny”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa kanalizacji deszczowej

ulicy Polnej, Sportowej

i Krótkiej w Dłutowie”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa sieci wodociągowej

Budy Dłutowskie - Borkowice”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

Informuję, że zadanie

„Budowa ujęcia wody w Czyżeminie”

zostało zrealizowane z udziałem środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker