Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy w Dłutowie, przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie materiałów na sesję.
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Banaś

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 29 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Dłutowie, przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Plan ferii zimowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dłutowie.
  2. Plan imprez kulturalnych na rok 2022.
  3. Plan pracy komisji na I półrocze 2022 roku.

Przewodniczący Komisji

Jarosław Nierychlewski

Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 1300 w Domu Kultury w Dłutowie, przy ul. Polnej 3.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie materiałów na sesje.
  2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dłutów na 2022 rok.
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Banaś

Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów
odbędzie się 1 grudnia 2021 roku (środa) o godzinie 1200 
w Urzędzie Gminy w Dłutowie, przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie.
  2. Ocena funkcjonowania budynku użyteczności publicznej w Hucie Dłutowskiej.

Przewodniczący Komisji

Jarosław Nierychlewski

Uprzejmie informuję, iż najbliższe posiedzenie
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dłutów
odbędzie się 29 listopada 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 1000  
w Urzędzie Gminy Dłutów, przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

Rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie

Przewodniczący Komisji

Janusz Nowak

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker