W dniu 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 900 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie materiałów na sesję.
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/ Andrzej Banaś

 

W dniu 15 lipca 2020 roku (środa) o godzinie 1300planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wypracowanie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2019 r.

2. Polityka Gminy Dłutów względem osób starszych i niepełnosprawnych.

3. Rozwój sportu i rekreacji na terenie Gminy Dłutów.

4. Ustalenie propozycji planu pracy Komisji na drugie półrocze 2020 r.

 

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Omówienie materiałów na sesję.

2.Wypracowanie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2019 r.

3.Sprawy różne.

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów w dniu 19 maja 2020 r.

W dniu 19 maja 2020 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Posiedzenie odbędzie się w Domu Kultury w Dłutowie, ul. Polna 3.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie materiałów na sesję.

2. Sprawy bieżące.

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia będzie:

  • 1.Zapoznanie się z planem i omówienie organizacji „Dni Dłutowa” i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w Gminie Dłutów.
  • 2.Analiza arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnegow Dłutowie.
  • 3.Zapoznanie się z planem i omówienie organizacji okresu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker