Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad)

Kategoria: Komisje Rady Gminy
Opublikowano Super User

Na podstawie § 54 Statutu Gminy Dłutów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018, poz. 5092) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 25 (sala narad) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, którego tematem będzie:

  1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
  2. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Dłutów na dzień 31 grudnia 2021 roku.
  3. Kontrola dwóch wybranych inwestycji zrealizowanych na terenie Gminy Dłutów w 2021 roku.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Adam Śpionek

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker