Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Komisje Rady Gminy
Opublikowano

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 21.06.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie opracowanie sprawozdania z działalności komisji za I półrocze 2016 r.

W dniu 22.06.2016 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia komisji będzie;

  1. Zapoznanie się ze stanem opieki zdrowotnej na terenie gminy (spotkanie z Kierownikami placówek z terenu gminy):

1) przychodnie (dostęp do przychodni specjalistycznych),

2) opieka stomatologiczna.

2.Zaopiniowanie sprawozdania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 r.

3.Analiza zasobów pomocy społecznej w oparciu o istniejącą sytuację społeczną i demograficzną w gminie.

4.Analiza sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker