Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Komisje Rady Gminy
Opublikowano

 

W dniu 17 października 2016 r. o godz. 10:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1.Kontrola mienia komunalnego Gminy Dłutów i kosztów utrzymania obiektów.

 

W dniu 19 października 2016 r. o godz. 14:00 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1.Analiza współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

W dniu 25 października 2016 r. o godz. 12:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Tematem posiedzenia komisji będzie:

1.Informacja dotycząca zgłoszonych wniosków z funduszu sołeckiego na 2017 r.

2.Zgłaszanie propozycji do projektu budżetu Gmina na 2017 rok.

3.Zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker