Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

Kategoria: Komisje Rady Gminy
Opublikowano

 

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 11:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Tematem posiedzenia będzie:

1.Kontrola kosztów utrzymania infrastruktury komunalnej.

 

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 13:00 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Informacja o realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych.

2.Informacja o realizacji zadań gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

3.Informacja o realizacji uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker