Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów W dniu 10 i 11 grudnia 2018 r.

Kategoria: Komisje Rady Gminy
Opublikowano Sylwia Witkowska

W dniu 10 grudnia 2018 r. planowane są:

1) posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o godz. 10.30, którego tematem będzie:

    1. Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji.

2) wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych o godz. 11.00, którego tematem będzie:

    1. Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji.

    2. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dłutów na rok 2019 w zakresie działania Komisji.

    3. Zapoznanie z symulacją dochodów i kosztów z tytułu opłaty śmieciowej na lata 2019-2020.

 

W dniu 11 grudnia 2018 r. planowane jest:

posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:

 

1) Powołanie zastępcy przewodniczącego Komisji.

2) Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Dłutów na rok 2019 .

3) Zapoznanie z symulacją dochodów i kosztów z tytułu opłaty śmieciowej na lata 2019-2020.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker