Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów w dniu 19 lutego 2019 r.

Kategoria: Komisje Rady Gminy
Opublikowano Sylwia Witkowska

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów   

W dniu 19 lutego 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:

  1. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dłutów.
  2. Analiza wynagrodzenia sołtysów w Gminie Dłutów i w gminach sąsiednich.
  3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
  4. Omówienie możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków w Dłutowie.
  5. Przedstawienie propozycji zagospodarowania nieruchomości gminnej w Hucie Dłutowskiej.
  6. Analiza wniosków o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
  7. Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na remonty dróg na terenie Gminy Dłutów.
  8. Sprawy różne.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker