Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku (środa)

Kategoria: Komisje Rady Gminy
Opublikowano Super User

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
  2. Ocena działalności Środowiskowego Domu Pomocy w Drzewocinach
  3. Zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
  4. Organizacja pracy Domu Kultury w Dłutowie.

 

Przewodniczący Komisji

Jarosław Nierychlewski

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker