Informacja o planowanym posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 15 lipca 2020 roku

Kategoria: Komisje Rady Gminy
Opublikowano Super User

W dniu 15 lipca 2020 roku (środa) o godzinie 1300planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

1. Wypracowanie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2019 r.

2. Polityka Gminy Dłutów względem osób starszych i niepełnosprawnych.

3. Rozwój sportu i rekreacji na terenie Gminy Dłutów.

4. Ustalenie propozycji planu pracy Komisji na drugie półrocze 2020 r.

 

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker