Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Omówienie materiałów na sesję.

2.Wypracowanie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2019 r.

3.Sprawy różne.

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów w dniu 19 maja 2020 r.

W dniu 19 maja 2020 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Posiedzenie odbędzie się w Domu Kultury w Dłutowie, ul. Polna 3.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie materiałów na sesję.

2. Sprawy bieżące.

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 20 lutego 2020 r. o godz. 1300 planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Tematem posiedzenia będzie:

  • 1.Zapoznanie się z planem i omówienie organizacji „Dni Dłutowa” i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych w Gminie Dłutów.
  • 2.Analiza arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnegow Dłutowie.
  • 3.Zapoznanie się z planem i omówienie organizacji okresu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży.

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 1200 planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Omówienie materiałów na sesję.

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 1100 planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie – kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych i działalności bieżącej Zakładu.

2.Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2019 r.

2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker