Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad) planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Tematem posiedzenia będzie:

1.Omówienie materiałów na sesję Rady Gminy.

2.Sprawy różne.

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 26 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.
 2. Ocena działalności Środowiskowego Domu Pomocy w Drzewocinach
 3. Zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowo-wychowawczych do nowego roku szkolnego.
 4. Organizacja pracy Domu Kultury w Dłutowie.

 

Przewodniczący Komisji

Jarosław Nierychlewski

 

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie materiałów na sesję.
 2. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dłutów.
 3. Sprawy różne.

                                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                      Andrzej Banaś

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów, które odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Dłutów (sala narad).

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Omówienie materiałów na sesję.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.
 3. Sprawy różne.

 

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 27 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 11.00, którego tematem będzie

 1. Kontrola nieruchomości gminnej położonej w Hucie Dłutowskiej.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker