Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 25 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych o godz. 12.30, którego tematem będzie

 1. Kontrola dowozów dzieci do szkoły.
 2. Gminne Przedszkole w Dłutowie - ilość miejsc dla dzieci w odniesieniu do potrzeb rodzin.
 3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Dłutowie.
 4. Zapoznanie się z projektami budowy placu zabaw i rekreacji w Gminie Dłutów.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 19 marca 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 12.00, którego tematem będzie:

 1. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dłutów.
 2. Sprawy różne.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów   

W dniu 19 lutego 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:

 1. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesję Rady Gminy Dłutów.
 2. Analiza wynagrodzenia sołtysów w Gminie Dłutów i w gminach sąsiednich.
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
 4. Omówienie możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków w Dłutowie.
 5. Przedstawienie propozycji zagospodarowania nieruchomości gminnej w Hucie Dłutowskiej.
 6. Analiza wniosków o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego gminy.
 7. Pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na remonty dróg na terenie Gminy Dłutów.
 8. Sprawy różne.

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji Rady Gminy Dłutów

W dniu 23 stycznia 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 12.30, którego tematem będzie:

 1. Opracowanie planu komisji na I półrocze 2019 roku.
W dniu 16 stycznia 2019 r. planowane jest posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów o godz. 13.00, którego tematem będzie:
 
Omówienie materiałów na Sesję Rady Gminy Dłutów.
2012.
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker